16+
  Пайдалы мағлыўматлар

  Пайтахты : Ташкент.

  Аймақлар : 12 ўәлаят + Қарақалпақстан Республикасы.

  Атақлы қалалары : Ташкент, Самарқанд, Бухара, Хива, Қаласысабз, Термиз, Қоъқон, Ферғана, Мойнақ.

  Тил: тийкарғы тил - өзбек тили, халық аралық байланыс тиллери - орыс, инглиз.

  Миллетлер: мәмлекетте 134 тен артық миллет ўәкиллери жасайды, бирақ халықтың тийкарғы бөлеги өзбеклер болып табылады (83, 8%).

  Динге сыйыныў: Өзбекстан - дүнялық мәмлекет, халықтың көп бөлеги мусулман. Соның менен бирге, мәмлекетте христианлик, буддизм ҳәм басқа динлердиң ўәкиллери жасаў етеди.

  Саат региони:УТЦ +5.

  Интернет зонасы :. уз

  Халық аралық телефон коды : +998.

  Пул бирлиги: сум.

  Ықлымы : Қиши жумсақ, жазы ыссы.

  Асығыс хызметлер:

  Өртга қарсы гүрес хызмети (ФВВ) - 101;

  Милитсия - 102;

  Тез жәрдем - 103;

  Аварыялы газ хызмети - 104;

  Мағлыўматлар бөлими - 109.

  БАЙРАМЛАР

  1 январъ - Жаңа жыл 

  14 январъ - Ўатан қорғаўшылары күни

  8 март - Халық аралық ҳаял-қызлар күни

  21 март - Сортроъз байрамы 

  9 май - Яд ҳәм қәдирлеў күни

  1 сентябръ - Ғәрезсизлик күни

  1 октябръ - Оқытыўшылар ҳәм тәрбияшылар күни

  8 декабръ - Конститутсия күни

  Ийд ал-Питир (диний байрам ) - сәнеси өзгерип турады 

  Ийд ал-Адҳа (диний байрам ) - сәнеси өзгерип турады 

  МУАССАСАЛАРНИНГ ИШ ТАРТИБИ

  Өзбекстандағы барлық мәмлекет мәкемелери 8 саатлық жумыс тәртибинде ислейди.

  Мәмлекет мәкемелери (банклер, елшихоналар ҳәм консулликлар) - саат 9 :00 ден 18:00 ге шекем ямаса 8:00 ден 17:00 ге шекем, түслық 13:00 ден 14:00 ге шекем.

  Арнаўлы хызметлер - тез медициналық жәрдем, дәриханалар, ФВВ, өрт қаўипсизлиги хызмети, милитсия, транспорт компаниялары : аеропорт, темир жол станциялары туну күн (суткалық ) ислейди.

  Туристлар ушын турар жайлар (мыйманханалар, отеллар, қонақлар ушын үйлер, көркем онерорийлар, айырым туристик дем алыў мәканлары ) - чецк-ын ҳәм чецк-оут тәртибинде.

  Шакана саўда тармақлары (саўда -коънгилочар орайлары, гипермаркетлар, дүканлар ) - саат 08:00 ден 23:00 ге шекем.

  Коънгилочар мәканлар (дем алыў бағлары, кинотеатрлар, театрлар, контсерт заллари) - саат 10 :00 ден 23:00 ге шекем.

  Улыўма аўқатланыў жайлары (ресторанлар, кофеханалар, барлар, шайханалар ) саат 10 :00 ден 23:00 ге шекем.

  Тунги мәкемелер (ресторанлар, барлар, тунги клублар ) саат 21:00 ден 05:00 ге шекем ҳәм, әдетде, ақырғы клиентге шекем.

  ТРАНСПОРТ 

  Сиз Өзбекстанға самолётда, поездта, халық аралық автобусларда жетип барыўыңыз, екстремал саяхатты ёқтирадиганлар болса автомобилъ, мототтсикл ҳәм ҳәтте велосипедте барыўы мүмкин. Өзбекстанда автомобиллер оң тәрепден ҳәрекетленеди.

  Самолётлар :

  Мәмлекеттиң тийкарғы аеропорты Ташкентте жайласқан. И. Каримов атындағы Ташкент халық аралық аеропортында жолаўшылар ўалоты заманагөй Боеинг-767-300, Боеинг -757-200, Аирбус-320 -200, Боеинг 787-8 Дреамлинер ҳәм Бритиш-Аероспаце Авро РЖ85 ҳаўа кемелерине ие. Економ ҳәм бизнес-классларнинг заманагөй ҳәм қолай салонлари, мулътимедия хызметлерин, мазалы тамақлар, шын жүректен стюардессалар - бундай қолайлықлардың барлығына Өзбекстан авиакомпаниялары самолётларында ушыў еткенде ыелеў мүмкин.

  Өзбекстанның ҳәр бир регионинде халық аралық аеропортлардың заманагөй терминаллары Сиз ушын ашық.

  Поездлар :

  Өзбекстанда жәмиетлик транспортының бири бүгинги күнде атақлылықта авиапарвозлардан кем емес. Ең атақлы ҳәм тезжурер поездлардан бири бул «Афросиёб» тезжурер поезды болып, ол бир кешею кундузда еки рет қатнайди.

  Бул қолайлық, сапалы тамақлар ҳәм биринши дәрежели хизмет көрсетиў болып табылады.

  Ташкент метросы :

  Егер сиз Өзбекстан пайтахтында болып қалсаңыз, қаланың ең дыққатқа ие жайларынан бири -Ташкент метросына әлбетте келиң. Бул жерде ҳәр бир бәндирги - кем ушрайтуғын көркем өнер галереясы болып табылады.

  Метро хызметлеринен ҳәр күни саат 06 :00 ден 00:00 ге шекем пайдаланыў мүмкин.

  Қалалараро автобуслар:

  Мәмлекетимизде Өзбекстанның барлық қалалары ҳәм қоңсылас мәмлекетликлер менен байланыстыратуғын қалалараро ҳәм халық аралық автобуслар ҳәр күни ҳәм ҳәр саатта қатнайди.

  Қала автобуслари:

  Қала бойлап ҳәрекетлениўдиң ең қолай ҳәм пухта усылларынан бири - бул қала транспорты болып табылады.

  Ҳәзирги күнде қала автобуслари заманагөй медиа -технологиялар, кондитсионер, Ўи-Фи менен үскенелестирилген, соның менен бирге, автобус салонида майыплар ушын қолайлықлар бар. Шипталарни автобуснинг өзинде қадағалаўшынан сатып алыў мүмкин.

  Жөнелисли таксилер:

  Өзбекстанда жөнелисли таксилерден тийкарынан қала бойлап узақ аралықларға ҳәрекетлениў ушын, көбинесе қаланың бир шетинен екиншисине жетип барыў ушын пайдаланылады.

  Такси:

  Сиз такси хызметлеринен қала бойлап аеропортқа ҳәм темир жол бәндиргисине барыў ямаса, мысалы, күн бойы қызықлы жайларға екскурсия қылыў, қаладан тысқарына шығыў ямаса досларыңыз менен үлкен мәмлекетимиздиң басқа қалаларына барыў ушын пайдаланыўыңыз мүмкин.

  Ташкент ҳәм Самарқандда мобил қосымшалары арқалы таксине буйыртпа бериў мүмкин.

  Автомобилъ ижарасы :

  Егер сиз қала әтирапында сейил етиўди әбзал көрсеңиз, ол жағдайда Сиз ушын ең жақсы жол - бул машина ижарасы болып табылады. Ташкентте таңлаў ушын түрли тайпа дағы автомобиллерди кирейге беретуғын көплеген компаниялар бар. Сизге тек паспорт ҳәм айдаўшылық гүўалығы керек болады тек. Соның менен бирге, егер Сиз Өзбекстанға жақында келген болсаңыз, қолайлық ушын картасын алын, ол қала дағы барлық киоскларида сатылады.

  • view_icon 551
  Ақырғы жаңаланыў : 2023-03-06 19:52:37